Mindful Tapping

Mindful Tapping!


Mindful tapping behandlar smärtor, värk, tankar, känslor, kroppsligt obehag, sötsug, nikotinbegär samt oro.

 

Traumaforskning och neurovetenskap visar att våra problem är en följd av kamp- flykt och frysreaktion som lagras i hjärnan. Miljön och familjen formar oss tidigt i livet, bl.a tas problem över ifrån familjer. Den uppväxtmiljö vi befinner oss i formar våra känslomönster, tankemönster, självkänsla, självbild och beteende.

 

När traumatiska minnen lagras är aktiviteten i Broccas center (talcentra) sänkt. Detta är en del av förklaringen till varför samtal inte kan lösa alla problem. Att förstå innebörden av begreppen explicita och implicita minnen samt hur man arbetar med dem är viktigt för att förändra det som påverkar oss negativt. Kort sagt, explicita minnen är medvetna och möjliga att återberätta medan implicita minnen är omedvetna.

 

Explicita minnen är ”medvetna” minnen och möjliga att återberätta. De upplevs som inre bilder, filmer, ljud, dofter, smak och beröring Implicita minnen är ”omedvetna” minnen. Det är känslor, vad som känns, hur du känner dig, rörelseimpulser, gester, ansiktsuttryck, stickningar, svettning, kyla, rodnad, tomhetskänsla, känsla av utanförskap, overklighetskänslor, dissociation, utanför kroppen upplevelser mm.

 

Samtidigt som stress löses höjs livskvaliten. Mindful Tapping fungerar som en "delete knapp", du befriar dig ifrån tanke, handling och känslomönster som begränsar dig.

 

Läs mer på www.mindfultapping.se

Mindful Tapping

Mindful Tapping bygger på hur hjärna och kropp integrerar. Med tekniken sänds lugnande signaler till hjärnan.

Knackpunkter

Knackpunkter finns på hela kroppen, genom att knacka på dessa punkter sänds lugnande signaler till hjärnan. Knackning på kroppspunkter används vid behandling och hemmabruk.

Hjärnan

Genom att stimulera kroppspunkter bearbetas minnen i amygdala/hjärnan och främjar mindful fokus.

Adress: Södergatan 8 A ,432 44 Varberg

Telefon: 076 - 626 61 00

Mail: pia@pltapping.se

Facebook

BG: 5029-6755

Godkänd för FA-skatt