Mindful Tapping Session

Mindful Tapping Session


Amygdala är en del av hjärnan som upptäcker hot och kontrollerar våra känslor. När vi "tappar" kommer vi i kontakt med minnen som väcker obehag och rädsla och kan därmed behandla symptomen. När man samtidigt knackar på en akupunkturpunkt sänds elektromagnetiska signaler genom kroppens bindvävd till amygdala. Dessa lugnande signaler ger amygdala besked om att minska stressreaktionen. Detta blir dubbla signaler i hjärnan. Två intressanta processer som sker när vi "tappar" på kroppen:

* dels sänder vi lugnande signaler direkt till amygdala

* dels sker en "utsuddning" av den emotionella laddade delen av minnet.

Genom att arbeta på ett mindfult sätt lägger vi fokus på det vi upplever inom oss när vi är i kontakt med problemet. Många minnen lagras endast som kroppsupplevlese och är omedvetna, för att komma åt dessa minnen arbetar vi kroppsorienterat och med microrörelser.

Genom ett Mindfult fokus på uppleverser i kombination med kroppsmedvetenhet nås omedvetna, ordlösa minnen i hjärnan.


Mindful Tapping i praktiken

1. Välj ett problem.

2. Zooma in och aktivera problemet.

3. Notera dvs ha en medveten uppmärksamhet vad som händer inombords(somatisk mindfulhet)

4. Behandla/ Transformera med metoder som reglerar om nervsystemet/rekonsoliderar minnen.

Mindful Tapping

Mindful Tapping bygger på hur hjärna och kropp integrerar. Med tekniken sänds lugnande signaler till hjärnan.

Knackpunkter

Knackpunkter finns på hela kroppen, genom att knacka på dessa punkter sänds lugnande signaler till hjärnan. Knackning på kroppspunkter används vid behandling och hemmabruk.

Hjärnan

Genom att stimulera kroppspunkter bearbetas minnen i amygdala/hjärnan och främjar mindful fokus.

Adress: Södergatan 8 A ,432 44 Varberg

Telefon: 076 - 626 61 00

Mail: pia@pltapping.se

Facebook

BG: 5029-6755

Godkänd för FA-skatt